STANDARDSUBJECTS
Class 1 - VEnglish, Hindi, Malayalam, Mathematics, Environmental Science, IT
Class VI- VIIIEnglish, Hindi, Malayalam, Mathematics, General Science, Social Science, IT
Class IXEnglish, Hindi/ Malayalam, Mathematics, General Science, Social Science
(Optional Subject- Information Technology)
 Class XEnglish, Hindi/ Malayalam, Mathematics, General Science, Social Science